FOTOGRAFIA CONVENCIONAL

Flora i fauna

Paisatge

Llibres

Algunes de les fotografies del llibre “Sóc de poble” de Jaume Andreu.

Algunes de les fotografies del llibre “Antonio Díaz Esculturas” de l’escultor targarí Antonio Díaz.