El centre de salut no és l’únic centre de la salut

Descripció del projecte

Aquest projecte tracta d’evidenciar la influència dels determinants socials en la salut de les persones, famílies i comunitats. La visita virtual transcorre a través d’una història quotidiana, la de la Maria, un cas que els equips d’atenció primària de salut, veuen cada dia a les consultes. Utilitzarem tres escenaris: el primer es diu “Treballar des de la consulta mirant al carrer”, el segon “L’entorn i la comunitat on vivim determina la nostra salut” i el tercer “Governs eficaços, societats justes i vides saludables”.

Dades d’interès

  • Fotografia
  • HTML5 / FLASH
  • Disseny

Veure projecte