Reconeixement de drets d’autor

Aquesta secció detalla l’atribució d’autoria del contingut subjecte a llicències de drets d’autor i domini públic utilitzat en aquest lloc web: www.merops360.com (d’ara endavant referit com «el web» o «aquest lloc web»).

El contingut utilitzat en aquest lloc web té intenció de servir com a fi informatiu per als visitants del web o per millorar el funcionament d’aquest lloc web. En cap cas hi ha intenció de danyar la reputació de cap autor ni la seva feina, així com cap altre perjudici que pogués derivar de la utilització del contingut amb drets d’autor en aquest lloc web.

Cap autor del contingut subjecte a drets d’autor promociona, recolza, dóna suport ni està relacionat amb la marca MEROPS 360º o cap dels seus productes.

Per a qualsevol reclamació sobre drets d’autor o una altra consulta respecte al material subjecte a drets d’autor utilitzat en la web pot dirigir-se al correu electrònic info@merops360.com.

Imatges

Les següents imatges de propietat d’autors externs a MEROPS 360º són utilitzades en aquest lloc web: